ทำบุญเรือ SM20 ณ. อู่อาชิม่า 27 ต.ค. 53คลิกที่รูปดูรูปใหญ่

sm20_1
sm20_2
sm20_3
sm20_4
sm20_5
sm20_6
sm20_7
sm20_8
sm20_9
sm20_10
sm20_11
sm20_12
sm20_13
sm20_14
sm20_15