กิจกรรมภายในบริษัท

ทำบุญเรือ SM20 ณ. อู่อาชิม่า 27 ต.ค. 53

sm20_15

คลิกดูรายละเอียด

อบรม ISO 9001:2008 REQUIREMENTS 27-30 ก.ค 52

iso6

คลิกดูรายละเอียด

กิจกรรมกลุ่ม TMD ปรับปรุงบ้านพักครู-อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 8-9 ส.ค. 52

tmd12

คลิกดูรายละเอียด